GDPR – Het grote GDPR handboek

15 oktober 2018

GDPR – Op 15 oktober 2018 verscheen het grote GDPR handboek

Privacy – De GDPR is inmiddels al een hele tijd van kracht. Als dienstverlener die persoonsgegevens verwerkt voor derden, heeft Group Joos dat goed gemerkt. Tussen onze klanten, onze leveranciers en onszelf zijn heel wat verwerkersovereenkomsten uitgewisseld en bediscussieerd. Het blijft belangrijk daaraan de nodige aandacht te geven, want we willen uiteraard ook inzake data privacy een uiterst betrouwbare partner zijn. Dat in de praktijk omzetten, is in onze firma’s een dagelijkse bekommernis.

Ondanks de overvloed aan mailverkeer over privacy en de media-aandacht in de aanloop naar 25 mei 2018 zitten veel bedrijven en organisaties nog altijd met vragen. Het is vaak niet duidelijk wat van je verwacht wordt. Soms weet je ook niet goed waar te beginnen. Dikwijls kunnen aan bepaalde verplichtingen uiteenlopende interpretaties gegeven worden.

Uit de positieve reacties hebben we kunnen opmaken dat de blogteksten die sinds midden 2017 op deze website verschenen, een nuttige bijdrage waren om meer klaarheid te scheppen. Ze werden ook opgemerkt door ICT-consultant Peter Witsenburg van de Cloud Makelaar, een expert in Cloud technologie en informatiebeveiliging, die zelf ook regelmatig blogteksten publiceert. Vanuit de overtuiging dat kennis verspreid en gedeeld moet worden, zijn we samen aan het werk gegaan. We bundelden onze teksten en maakten er een nieuw geheel van.

Dit is ‘Het grote GDPR handboek’ geworden. Het boek behandelt alle aspecten van de GDPR en biedt een pragmatische benadering met veel praktische tips, geschikt voor zowel kleine als grotere bedrijven. De filosofie van evenwicht die de wetgeving nastreeft en het maatschappelijk belang ervan komen uiteraard ook aan bod. Tenslotte zijn er enkele hoofdstukken toegevoegd die de effecten van de nieuwe wet bespreken: de onmiddellijke gevolgen, de aangekondigde schokeffecten die voorlopig nog niet optreden, de mogelijke bedreigingen voor nieuwe technologische ontwikkelingen. Het laatste woord is daarmee uiteraard nog lang niet gezegd.

Vanuit zijn waardering voor organisaties die moeite doen om de nieuwe wetgeving uit te leggen en de kennis ervan te verspreiden, was Philippe De Backer, Belgisch Staatssecretaris voor Privacy, bereid een voorwoord voor het boek te schrijven.

Vanaf 15 oktober 2018 kunnen alle geïnteresseerden de publicatie als e-book gratis kunnen downloaden. Er zal via verschillende platformen de aandacht op gevestigd worden. Met onderstaande link kom je op de Group Joos webpagina om het boek te downloaden. Veel leesgenot.

https://gdpr.groupjoos.com

Intussen kan je bij Group Joos ook deze uitgave op papier bestellen via de Papierfabriek.

Gerelateerd nieuws
LOADING