Group Joos structurele partner “My Future in Printing”

17 mei 2018

Group Joos gaat een driejarig samenwerkingsverband aan met “My Future in Printing”, een initiatief van Talentenschool Turnhout Campus Zenit.

Het project wordt eveneens gesteund door 7 andere grafische bedrijven uit de regio Turnhout, het VIGC (Vlaams Innovatiecentrum voor Grafische Communicatie), de VDAB en het grafisch sector- en vormingsfonds GRAFOC.

Op dit moment kent de grafische sector een sterke vergrijzing waardoor er nood is naar sterke, nieuwe en goed opgeleide werkkrachten.  My Future in Printing heeft als doel het aantal leerlingen in de grafische afdelingen te verdubbelen, dit door inhoudelijk samen te werken om duaal leren en de nieuwe leerplannen af te stemmen op de noden van zowel onderwijs als ondernemingen. Daarnaast wil de campagne “My Future in Printing” jongeren wijzen op de innovatieve ontwikkelingen in de sector zoals de digitalisering in productieprocessen,  Augmented Reality-toepassingen enz.. We willen met andere woorden de innovatieve mogelijkheden van de sector in de kijker zetten en tonen dat er vandaag boeiende carrièremogelijkheden zijn. Door bij de bedrijven betaalde praktijklessen te organiseren, moeten meer jongeren kiezen voor een job in de grafische sector.

LOADING