Cases

Joos Hybrid in de praktijk

Sectorspecifieke toepassingen

Naast de ‘gewone’ documentenstroom van facturen, rekeninguittreksels, bestelbevestigingen en loonbrieven, helpt Joos Hybrid grote bedrijven en kmo’s met een reeks sectorspecifieke oplossingen.

Enkele voorbeelden:

  • Gezondheidszorg

Medische Attesten,

Beroepsspecifieke voorschriften

  • Banken

Portefeuillestaten

Fiscale Attesten

  • Verzekeringen

Verzekeringspolissen

Bijdrage documenten

  • Overheid

Attesten

Dagdagelijkse communicatie

  • Nutsbedrijven

Contracten

Facturen

  • Sociale Secretariaten

Loonstaten

Overzichten werkgevers

LOADING