Onze garanties voor uw succes

Kwaliteitsnorm ISO 9001

Dagelijks motiveren wij onze medewerkers om uitstekend werk te leveren in alles wat zij doen. Kwaliteitszorg en uw tevredenheid als klant zijn immers nauw met elkaar verbonden. Streven naar een steeds hogere kwaliteit behoort daarom tot de lange termijnvisie van Group Joos, en daarbij volgen wij de ISO 9001-systematiek.

Dit betekent dat Group Joos werkt volgens een geïntegreerd “Kwaliteitshandboek”. Dat beschrijft alle procedures en controles, en waarborgt zo een constante en uitstekende kwaliteit van onze producten en diensten.

Voor elk project wordt een “Kwaliteitsplan” opgesteld op maat van de klant. Dit plan beschrijft de processen, voorziet in continue controles en laat toe om bij te sturen waar nodig.

Indien u dat wenst, kan zelfs een Service Level Agreement worden opgemaakt in functie van specifieke vereisten die u stelt.

Via zowel intern als extern onderzoek houden wij de vinger aan de pols over uw tevredenheid als klant. De resultaten worden door elke afdeling verwerkt in hun actieplan, om zo verbeteringen te realiseren. Deze continue optimalisatie en de daaruit voortvloeiende hogere klantentevredenheid zijn de sleutels tot het succes van Group Joos.

ISO9001-NL-2022

Impactvol milieubeleid

Group Joos draagt milieuzorg hoog in het vaandel. Dat uit zich in tal van initiatieven, zoals maximaal hergebruik van hulp- en grondstoffen, voorkomen of beperken van milieu-emissies, besparing in energieverbruik, beperking van chemisch afval en zorgvuldige scheiding en afvoer van afval. De afvalstromen worden opgevolgd en vernietigd door erkende verwerkers.

De producten die u ontvangt zijn verpakt in recycleerbare materialen. Daarbovenop maakt Febelgra jaarlijks een actieplan op om deze hoeveelheid verpakking te verminderen. Group Joos volgt deze richtlijnen nauwgezet op, en rapporteert jaarlijks aan de beroepsfederatie.

group-joos-logo-pefc-072010group-joos-logo-fsc-072010

Onze milieucoördinator implementeert alle wettelijke verplichtingen en richtlijnen van de OVAM. Daarvan brengt hij jaarlijks rapport uit aan de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. Ook maken wij elk jaar een duurzaamheidsverslag op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met marketing@groupjoos.com.

Group Joos promoot actief het gebruik van papier uit verantwoord beheerde bossen. Voor deze inspanningen kregen wij het FSC-certificaat (“Forest Stewardship Council”) en PEFC-certificaat (“Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes”). Indien u wenst, kan Group Joos u adviseren in uw keuze voor milieubewust papier. In dat geval kunt u eveneens een FSC- of PEFC-logo op uw drukwerk plaatsen.

FSC-EN-2023
PEFC-NL-2023
ISO14001-2023

 

Dit impactvolle milieubeleid verankert Group Joos in een ISO 14001 milieumanagementsysteem. Dat laat ons toe om onze werkwijze continu te monitoren en snel te herzien indien nodig.

Uw drukwerk is beveiligd

Bij Group Joos geniet u de grootste zekerheid dat uw drukwerk in veilige handen is. Dat bewijst het ISO 14298-certificaat, toegekend door de gespecialiseerde onderneming Intergraf. Een bedrijf krijgt deze erkenning pas wanneer het de allerstrengste veiligheidsvereisten vervult. En dat is zeker het geval bij Group Joos.
Zo is onder meer de omgeving van ons gebouw beveiligd, worden bezoekers nauwkeurig geregistreerd, zijn overal alarminstallaties en camerabewaking aanwezig en is voorzien in kluizen met registratie en gescheiden beveiligde ruimtes met toegangscontrole.

Daarnaast houden grote internationale klanten meerdere keren per jaar een eigen audit. Daarbij doen zij continu voorstellen om de beveiliging nog verder te optimaliseren. En daar plukken onze andere klanten mee de vruchten van.

ISO14298-2020

Uw vertrouwelijke informatie is beveiligd

iso-27001

In een strenge audit door SGS voldeed Group Joos met vlag en wimpel aan de strenge ISO 27001 vereisten op het vlak van informatiebeveiliging. Het certificaat bewijst dat wij beschikken over een betrouwbaar “Information Security Management System” (ISMS).

Zo geniet u als klant de geruststellende garantie dat zeer vertrouwelijke informatie – zoals loonadministratie, rekeninguittreksels, facturatiegegevens en beleggingsportfolio’s – in veilige handen is. Dat maakt van Group Joos ook een interessante outsourcing-partner.

ISO27001-2022

LOADING