Coronavirus (COVID-19)

17 maart 2020

Het Coronavirus (COVID-19) heeft in navolging van Azië nu ook een snelle ontwikkeling doorgemaakt in de Europese landen, en bijgevolg ook in België waar de productie entiteiten van Group Joos gevestigd zijn.

De ontwikkeling van het Coronavirus wordt continu gemonitord door het directiecomité en de lokale managementteams van de plants, dit in samenwerking en met ondersteuning van interne en externe preventiedienst IDEWE. De lokale managementteams dragen zorg voor de dagelijkse coördinatie en optimalisatie van onze processen en systemen, om de service richting u te kunnen blijven waarborgen.

Op basis van de laatste ontwikkelingen en adviezen van de Belgische en Vlaamse overheid hebben wij onze inspanningen geïntensiveerd om de gevolgen van de uitbraak van de Covid-19 (Corona) virusuitbraak tot een minimum te beperken. Indien nieuwe maatregelen worden uitgevaardigd zullen die nauwlettend opgevolgd worden.

Inmiddels werden volgende voorzorgsmaatregelen genomen :

  • Naast de extra hygiënemaatregelen die gelden voor medewerkers en bezoekers (regelmatig handenwassen, hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog, gebruik van papieren zakdoekjes, etc) wordt er gewezen op maatregelen die men moet nemen om verspreiding van het virus te voorkomen : het respecteren van een minimum afstandsregel, interne meetings beperken tot maximaal 10 personen, extern bezoek beperken tot het strikt noodzakelijke, werknemers moeten thuis blijven als ze ziek zijn.
  • Werknemers die terugkeren uit vakantie vanuit risicogebieden dienen dit te melden. In dit geval zullen ze gevraagd worden om van thuis uit te werken.
  • Telewerk wordt gevraagd voor kritische functies waar telewerk mogelijk is. Als dusdanig wordt de bedrijfszekerheid van deze functies maximaal verzekerd. Uiteraard zijn een aantal medewerkers (operatoren, productiebegeleiders, etc) noodzakelijk ter ondersteuning van het productieproces.
  • Er wordt maximaal gebruik gemaakt van ‘teleconferencing’ om de fysische contacten (intern, klanten , leveranciers) maximaal te vermijden.
  • Onze productieoperatoren werken in 3 shifts zodat de groep operatoren die terzelfdertijd werken maximaal beperkt wordt. Tussen elke shift worden de machines (touchscreens etc) gedesinfecteerd. De voorzorgsmaatregelen hebben geen impact op de juistheid, tijdigheid en volledigheid van onze dienstverlening. Indien door omstandigheden teveel medewerkers ziek zijn kunnen er eventueel extra ploegen ingezet worden tijdens het weekend om de productie maximaal te blijven garanderen.
  • Daarnaast kunnen we nog terugvallen op de productiecapaciteit van de andere plants van Group Joos.
  • Dit uiteraard vanuit de hypothese dat de ondersteunende diensten zoals bpost, elektriciteitsvoorziening etc eveneens blijven functioneren.
  • We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en doen er alles aan om de productie te garanderen.

Mocht u toch nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de gevolgen van het Covid-19 virus, neem dan contact op met uw accountmanager of service delivery manager.

Gerelateerd nieuws
LOADING